Priser for behandling av åreknuter

Prisene inkluderer forundersøkelse med ultralyd, oppfølging i etterkant av behandling og avsluttende kontroll etter ca. 12 mnd.

Åreknuteekspertene benytter en kombinasjon av Endo Venøs Laser (EVL), fjerning av synlige åreknuter (lokale ekstirpasjoner/heklenålsteknikk), dyp sklerosering (Ultralyd veiledet skum injeksjon) og sklerosering. Pris blir oppgitt etter forundersøkelsen da denne danner grunnlaget for behandlingsform.

;

Ett ben:
Fra kr. 5.000,- til kr. 24.000,- *

(Eksakt pris for behandling blir oppgitt etter forundersøkelse)

;

To ben:
Fra kr. 10.000,- til kr. 38.500,- *

(Eksakt pris for behandling blir oppgitt etter forundersøkelse)

;

Sklerosering (injeksjoner):
Fra kr. 1.500,- til kr. 6.000,-

(Eksakt pris for behandling blir oppgitt etter forundersøkelse) 

* Makspris ved behandling av ett/to ben: Makspris for behandling innebærer behandling med bruk av laser (EVL) av en eller flere hovedstammer (hoved vener (årer), eksempelvis Vena Saphena Magna), samt behandling av åreknuter og sprengte blodkar om dette er aktuelt for den enkelte pasient. 

Priser for konsultasjon:

Forundersøkelse med karkirurg: kr. 1.200,-*

Konsultasjon for sprengte blodkar med sykepleier: kr. 500,-

*Trekkes fra behandlingbeløp ved operasjon.

Behandling av sykepleier:

Behandling av sprengte blodkar hos sykepleier: kr. 1500–4000,-

 

Inkludert i behandlingen:

Dersom det fortsatt er klaffesvikt i en laserbehandlet åre, behandler vi denne og nyoppståtte åreknuter som følge av dette, kostnadsfritt (ca. 4% av alle behandlinger). Dette forutsettes at det oppdages senest på etterkontrollen (senest 18 mnd etter behandling). Ytterligere behandling av årenett/sprengte blodkar er ikke inkludert.

 

 

Vilkår ved avbestilling:

Avbestilling for time til operasjon: 48 timer før oppsatt time (virkedager, mandag til fredag).

Avbestillingsfrist for øvrige timer (konsultasjon, kontroller og sklerosering): 24 timer før oppsatt time (virkedager, mandag til fredag).

Overholdes ikke avbestillingsfristen eller pasienten ikke møter opp til time, vil pasienten bli belastet med et gebyr.

 

 

Ovenstående priser er regulert i henhold til prisindeks, gjeldende fra 01.02.2024.