Priser for behandling av åreknuter

Prisene inkluderer forundersøkelse med ultralyd, oppfølging i etterkant av behandling og avsluttende kontroll etter ca. 12 mnd.

Åreknuteekspertene benytter en kombinasjon av EndoVenøsLaser, fjerning av synlige åreknuter (lokale ekstirpasjoner/heklenålsteknikk), dyp sklerosering (Ultralyd veiledet skum injeksjon) og sklerosering. Pris blir oppgitt etter forundersøkelsen da denne danner grunnlaget for behandlingsform.

Ett ben:
Fra kr. 10.000,- til kr. 23.000,-

* Eksakt pris blir oppgitt etter forundersøkelse.

To ben:
Fra Kr. 16.000 til Kr. 37.000,-

* Eksakt pris blir oppgitt etter forundersøkelse.

Sklerosering (injeksjoner):
Fra Kr. 4.000,- til Kr. 6.000,-

 

* Per behandling for 2 ben.

Inkludert i behandlingen

Dersom det fortsatt er klaffesvikt i laserbehandlet åre, behandler vi denne og nyoppståtte åreknuter som følge av dette, kostnadsfritt (ca. 4% av alle behandlinger). Dette forutsettes at det oppdages senest på etterkontrollen (senest 18 mnd etter behandling). Ytterligere behandling av årenett/sprengte blodkar er ikke inkludert.

Forundersøkelse: Kr. 1.200,- (Trekkes fra ved booking av behandling).

Vilkår ved avbestilling:
Avbestilling for time til operasjon:
48 timer før oppsatt time (virkedager, mandag til fredag).
Avbestillingsfrist for øvrige timer (konsultasjon, kontroller og sklerosering):
24 timer før oppsatt time (virkedager, mandag til fredag).

Overholdes ikke avbestillingsfristen eller pasienten ikke møter opp til time, vil pasienten bli belastet med et gebyr. 

Ovenstående priser er regulert i henhold til prisindeks, gjeldende fra 01.02.2023.