Forsikring

Enkelte pasienter får dekket sin behandling gjennom privat helseforsikring. Snakk med arbeidsgiver om du har en helseforsikring.

Vi behandler pasienter fra en rekke forsikringsselskap. Ta kontakt med oss for informasjon om våre samarbeidspartnere. 

Slik fungerer prosessen ved bruk av helseforsikring

Etter samtale med din arbeidsgiver tar du selv kontakt med ditt forsikringsselskap. Dette kan du gjøre før eller etter du har vært på forundersøkelse hos oss.

1. Forsikringsselskapet trenger dokumentasjon i form av et undersøkelsesnotat (epikrise) fra din fastlege. Eventuelt også fra oss dersom du allerede har vært til forundersøkelse.

2. Din sak blir innvilget eller ikke innvilget ut fra undersøkelsen gjort hos oss. I likhet med det offentlige så dekker forsikringsselskapet kun operasjoner der det foreligger medisinsk indikasjon. Les mer om gradering av åreknuter her.

3. Etter at ditt forsikringsselskap har gått gjennom dokumentasjonen innsendt fra oss og din fastlege vil de ta stilling til om de dekker en operasjon. Vi mottar en bekreftelse dirkete fra ditt forsikringsselskap.

4. Etter mottatt bekreftelse om at operasjonen dekkes så kan vi finne en time til operasjon. Du velger selv om du ønsker time så fort som mulig eller om du ønsker å planlegge og vente noen uker. Når vi har funnet en time til operasjon gir vi beskjed til ditt forsikringsselskap.

5. På behandlingsdagen betaler du ingenting og du legger heller ikke ut for behandlingen. Vi har dirkete oppgjør med forsikringsselskapet og sender faktura med epikrise til de.

6. Etter mottatt epikrise og faktura avsluttes saken hos forsikringsselskapet.