Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger Åreknuteekspertene behandler, formålet med behandlingen og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger.

Informasjon om behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig av dine personopplysninger er Åreknuteekspertene (org.nr. 918954392). Dersom du har spørsmål til vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på:

E-post: post@areknuteekspertene.no
Telefon: 400 44 600
Postadresse: Sørkedalsveien 10A, 0369 Oslo

Følgende personopplysninger lagres

Navn, telefonnummer og e-postadresse. Vi lagrer adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Personopplysninger benyttes til

Behandlingen av dine personopplysninger skjer i samsvar med personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR). Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på vår nettside, i chat eller når du bruker våre tjenester. Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne svare på dine henvendelser og betjene deg som kunde. Behandlingen av personopplysninger til dette formålet har grunnlag i en interesseavveining hvor vi vektlegger vårt behov for å besvare din henvendelse, jf. GDPR art. 6 (1) f). Vi behandler også dine personopplysninger i forbindelse med våre markedsføringsaktiviteter. Behandlingen av personopplysninger til dette formålet har grunnlag i ditt samtykke, jf. GDPR art. 6 (1) a).

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Dine rettigheter

Ved å henvende deg til oss, har du rett til å kreve innsyn i, korrigering av og/eller sletting av dine personopplysninger. 

Dersom grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke, har du til enhver tid rett til å trekke tilbake sitt samtykke ved å kontakte oss.

Du har også rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no. Du kan også klage ti Datatilsynet om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern. 

Informasjonssikkerhet

Vi sørger for at lagring og sikring av personopplysninger gjøres i henhold til gjeldende lover og regler. 

Lagringstid

Åreknuteekspertene lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for formålet med behandlingen. Vi vil ikke lagre personopplysningene dine utover dette, med mindre vi har et annet rettslig grunnlag for fortsatt behandling.