Emilie Røsæg

Sykepleier 

Emilie Røsæg er ansatt som sykepleier ved Åreknuteekspertene, og har jobbet ved klinikken siden 2020. Emilie jobber i resepsjonen og assisterer Dr. Hayes og sykepleier Sandra under operasjoner og behandlinger.

Emilie har utdannelse fra Høgskulen på Vestlandet, avdeling Bergen, og har variert erfaring innen fagfeltet. Fra tidligere har Emilie jobbet ved infeksjonsmedisinsk avdeling ved Bærum sykehus, Føde/Barsel ved Ullevål sykehus, og Feberpoliklinikken, bydel Grorud i Oslo Kommune.

Sykepleier