Dr. Thomas Hayes

Daglig leder / Karkirurg

Thomas Hayes jobber som karkirurg og daglig leder ved Åreknuteekspertene, og er også ansatt som overlege ved karkirurgisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold.

Dr. Hayes har vært ansatt ved Åreknuteekspertene siden 2010, og utfører utredning og behandling spesielt rettet mot åreknuter og sprengte blodkar. I løpet av denne tiden har Dr. Hayes behandlet flere tusen pasienter med moderne behandlingsmetoder, og er dermed en av de i Norge med mest kompetanse innen åreknutebehandling.

Utdanning og arbeidserfaring

1987-1993: Utdannet lege fra Universitetet i Bergen/Oslo.

Turnustjeneste:  Nordland Sentralsykehus i Bodø.

Distriktsturnus: Myre i Vesterålen.

1995-1996: Tjenestegjorde som lege i Luftforsvaret i Bodø.

1996-2000: Kirurgisk utdannelse som assistentlege ved Nordland Sentralsykehus.

2000-2005: Assistentlege i kirurgi ved Sykehuset i Vestfold.

2004-2011: Overlege ved karkirurgisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold.

2005-2006: Spesialistutdannelse innen karkirurgi ved Oslo Universitetssykehus, Aker. 

2006-2011: Avdelingssjef ved karkirurgisk avdeling, Sykehuset i Vestfold.

2016-2017: Vikariat ved Hjerte, Lunge og kar avdelingen ved Oslo Universitetssykehus, Aker.

Fra 2017: Overlege ved karkirurgisk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. 

Fra 2010: Karkirurg ved Åreknuteekspertene AS.