Dr. Thomas Hayes

Daglig leder / Karkirurg

Dr. Thomas Hayes i Åreknuteekspertene har utført over 8000 moderne åreknutebehandlinger med laser. Han startet sin utdanning til lege ved UIB, Bergen 1987 og var ferdig utdannet ved UIO, Oslo 1993.

Turnustjeneste ble utført ved Nordland Sentralsykehus i Bodø, og distriktsturnus på Myre i Vesterålen.

Fra sommeren 1995 tjenestegjorde han som lege i Luftforsvaret i Bodø frem til sommeren 1996. Påbegynte nå sin kirurgiske utdanning som assistentlege ved Nordland Sentralsykehus frem til vinter 2000.

Thomas flyttet til Tønsberg og fortsatte som assistentlege i kirurgi på Sykehuset i Vestfold til 2005, som fast ansatt overlege i karkirurgi fra 2004.

I 2005-2006 ble spesialistutdanningen fullført ved Oslo Universitetessykehus, Aker.

Fra høst 2006 var han avd. sjef ved karkir. avd. Sykehuset i Vestfold frem til 2011.

Oppstart deltid Åreknuteekspertene høst 2010, og på fulltid med åreknute utredning/behandling fra 2011 til dags dato. I løpet av denne perioden har han rukket å behandle flere tusen pasienter med moderne behandlingsmetoder, og dermed en av de i Norge med mest kompetanse innenfor åreknutebehandling i Norge.

For å holde «pulsårekirurgikunnskapene» vedlike, har han valgt å gå i vikariat i 60% stilling ved Hjerte, Lunge og Kar avdelingen ved Oslo Universitetssykehus Aker 2016.