Andre behandlingsmetoder

Det finnes andre metoder for å behandle åreknuter. Årsaken til at Åreknuteekspertene ikke benytter seg av disse metodene er fordi de enten er lite moderne, eller det foreløpig er for lite forskning på metoden. Vi ønsker å benytte de metodene som er støttet av forskning, og som det er bevist at gir gode resultater på sikt.

Tradisjonell kirurgi

Den “klassiske” måten å fjerne åreknuter på er ved åpen kirurgi. Målet er å fysisk fjerne den venen som er årsaken til de synlige åreknutene. Da lages det et snitt i lysken og ved låret. Det føres et instrument inn i venen helt opp til lysken, deretter trekkes denne venen ut. Metoden er kjent under navnet “stripping”. Denne metoden ble introdusert i 1905.

Radiofrekvens

Dette er en metode som gir eksakt likt resultat som ved bruk av laser, men den bruker radiobølger (i stedet for varme).

Steambehandling

Denne metoden er svært lik EndoVenøsLaser, men det benyttes overopphetet vann for å behandle venene. Dette er en helt ny metode for behandling av åreknuter og er dermed foreløpig lite utprøvd.